หน้าแรก ข่าวการศึกษา การย้าย ผอ. โ...

  การย้าย ผอ. โครงการโรงเรียนประชารัฐ

  2430
  0

  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1059 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียน

  สพฐ. พิจารณาแล้วว่า ผอ. โรงเรียนประชารัฐ ได้แ่านการฝึกอบรมมาแล้วอย่างมีคุณภาพทุกคน หากมีการย้ายก็จะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของการบริหารโครงการโรงเรียนประชารัฐ จึงขอความร่วมมือไปยัง กศจ. ให้พิจารณาการย้าย ผอ. ต้องคำนึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

  file21476867965-page-001file11476867965-page-001

  ที่มา : สพร.

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-