หน้าแรก ข่าวการศึกษา วธ.เตรียมความ...

  วธ.เตรียมความพร้อมสร้างพระเมรุมาศ

  74
  0

  กระทรวงวัฒนธรรมมอบกรมศิลปากร ซักซ้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เตรียมการด้านศิลปกรรมไทย และรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการออกแบบและการจัดสร้างพระเมรุมาศ
  เมื่อวันที่่ 18 ต.ค. 59 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบหมายให้กรมศิลปากร เตรียมพร้อมซักซ้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของสำนักสถาปัตยกรรม สำนักช่างสิบหมู่ และ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อเตรียมการด้านศิลปกรรมไทย และรวบรวมองค์ความรู้เรื่องการออกแบบและการจัดสร้างพระเมรุมาศ รวมทั้งการบูรณะราชรถ ราชยาน เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ และองค์ประกอบประดับพระเมรุมาศ โดยให้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนการจัดสร้างฉากบังเพลิงได้มอบให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(สบศ.) ไปเตรียมความพร้อมไว้เพื่อจะได้ดำเนินการร่วมกัน อย่างไรก็ตาม วธ.ยังได้ดำเนินงานในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระบรมศพ ทั้งการจดบันทึกจดหมายเหตุ การจัดทำหนังสือต่างๆ โดยจะเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามความเหมาะสมด้วย

  ที่มา : เดลินิวส์

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-