หน้าแรก การเรียนการสอน สื่อการสอน เปิดดาวน์โหลด...

  เปิดดาวน์โหลดภาพยนตร์ “365 พระราชกรณียกิจ”

  11113
  0

  วธ.เปิดดาวน์โหลดฟรีภาพยนตร์ 365 พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทาง

  กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

           รวบรวมภาพยนตร์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชกรณียกิจในอดีต ระหว่างปี 2503-2523 โดยเปิดให้สื่อมวลชน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ สามารถชมและดาวน์โหลดภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ เพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน สอบถามได้ที่หอภาพยนตร์ โทร. 02 4822013-14 ต่อ 111 หรือ 081-425-5289

  เปิดดาวน์โหลดภาพยนตร์ "365 พระราชกรณียกิจ"

  เปิดดาวน์โหลดภาพยนตร์ "365 พระราชกรณียกิจ" เปิดดาวน์โหลดภาพยนตร์ "365 พระราชกรณียกิจ" เปิดดาวน์โหลดภาพยนตร์ "365 พระราชกรณียกิจ"

          ประชาชนผู้สนใจสามารถชมและดาวน์โหลด ภาพยนตร์ 365 พระราชกรณียกิจ ในอดีต ได้ที่

  http://www.youtube.com/playlist?list=PLvc284hzb2J_0K2434Y7BA25k2L8E878P

       ส่วนหนึ่งของภาพยนตร์  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2515 ณ ที่นั่งอนันตสมาคม  https://youtu.be/cOrR2Zyfc7k

         ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแก่นายลี กวน ยิว นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยา ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2516 https://www.youtube.com/watch?v=1-U4ZEKUuI&list=PLvc284hzb2J_0K2434Y7BA25k2L8E878P&index=40

          เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ เนื่องในโอกาสเปิดโรงละครแห่งชาติ ณ โรงละครแห่งชาติ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘

  ที่มา : คมชัดลึก

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-