ตั๋วครู

ตั๋วครู

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=

ปิดโหมดสีเทา