จินตคณิต

ครูท่านใดสนใจที่จะนำโปรแกรม ฝึกเรียนจินตคณิต ด้วยตนเอง สร้าง พัฒนาการเด็ก ที่ชื่อว่า Imac Finger Math เพื่อเป็นวิชาเสริม หรือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ได้ครับ โดยเนื้อหาของโปรแกรมมีดังนี้

Imac Finger Math (โปรแกรม Imac Finger Math ฝึกเรียนจินตคณิต ด้วยตนเอง สร้าง พัฒนาการเด็ก) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม Imac Finger Math มันจัดเป็น โปรแกรมที่เอาไว้ใช้ในการ ช่วยเรียนจิตคณิต Imac Finger Math เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย ศูนย์จินตคณิต IMAC (Intelligence Meltal Arithmetic Center) จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้น้องๆ ระดับอนุบาลและประถมได้มีโอกาสเรียนจินตคณิตซึ่งเป็นหลักวิชาคณิตศาสตร์ที่หาเรียนได้ยากหรือบางคนไม่มีโอกาสเรียนเนื่องจากคอร์สเรียนมีราคาแพง เช่น การ ฝึกนับนิ้ว ฝึกการคำนวณ การใช้ลูกคิด ใช้โปรแกรมนี้มาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก (พัฒนาการของลูก) ได้เป็นอย่างดีครับ มีให้เลือก 2 ภาษาคือ ภาษาเกาหลี และ ภาษาไทย …

Program Components (ส่วนประกอบ ของโปรแกรมนี้) : โปรแกรม Imac Finger Math ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

  1. การฝึกนับนิ้ว โปรแกรมจะสอนนับนิ้ว 1-99
  2. การฝึกนับลูกคิด ส่วนนี้จะเทียบได้กับการฝึกนับนิ้วถ้าฝึกนับนิ้วได้คล่องก็สามารถฝึกลูกคิดได้ง่าย
  3. แบบทดสอบ ส่วนของแบบทดสอบจะประกอบด้วยการฝึกบวกเลขแข่งกับเวลาโดยใช้สูตรที่กำหนด

Note : สำหรับ โปรแกรมฝึกเรียนจินตคณิต Imac Finger Math นี้แจกให้เอาไปให้น้องๆ หลานๆ เล่นกันฟรีๆ เลย โดยจากการ ทดลอง พบว่าน้องๆ ที่เรียนจินตคณิตในชั้นเรียนแล้ว นำโปรแกรมไปฝึกที่บ้านด้วย จะสามารถเป็นจินตคณิตได้เร็วกว่าคนที่เรียนเฉพาะในห้องถึง 60%

สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ : Thaiware.com (คลิกที่นี่)

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=