หน้าแรก ข่าวการศึกษา ประกาศผลการคั...

  ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

  467
  0

  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 569 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

  เมื่อวันอังคาร ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ได้เผยแพร่ข้อมูลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

  – ตำแหน่งครู จำนวน 43 ราย

  – ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ราย

  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  – ตำแหน่งครู จำนวน 271 ราย

  – ตำหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 39 ราย

  – ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 533 ราย

  – ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 21 ราย ร

  วมทั้งสิ้น 908 ราย

  * สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีรายชื่อประกาศเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญในครั้งนี้ จำนวน 182 ราย เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่ง สพฐ. จะแจ้งมติคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกฯ เพื่อให้ สพท./สศศ. ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  1. ครู เชี่ยวชาญ 1-100 [‘ ขนาดไฟล์ 31.84 MB ‘]

  2. ครู เชี่ยวชาญ 101-200 [‘ ขนาดไฟล์ 33.71 MB ‘]

  3. ครู เชี่ยวชาญ 201-271 [‘ ขนาดไฟล์ 24.62 MB ‘]

  4. ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ 1-200 [‘ ขนาดไฟล์ 58.64 MB ‘]

  5. ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ 201-400 [‘ ขนาดไฟล์ 64.6 MB ‘]

  6. ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ 401-533 [‘ ขนาดไฟล์ 41.94 MB ‘]

  7. รองผู้อำนวยการ + ครู ชำนาญการพิเศษ [‘ ขนาดไฟล์ 12.16 MB ‘]

  8. รองผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ [‘ ขนาดไฟล์ 12.78 MB ‘]

  9. ว 569 + ประกาศ ณ 22 กันยายน 2559 [‘ ขนาดไฟล์ 766.05 KB ‘]

  10. ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ [‘ ขนาดไฟล์ 7.36 MB ‘]

  ขอบคุณที่มาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 27 ก.ย.2559

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-