ข่าวการศึกษา

มาแล้วเงินตกเบิกวิทยฐานะ

วันนี้ สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ได้ออกหนังสือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายวิทยฐานะทุกวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเนื้อความหนังสือบอกว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการดังนี้
1. เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับผู้ที่ได้รับวิทยฐานะที่ผู้ทีอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2559 ทุกวิทยฐานะ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 

2. ผู้ที่ได้รับวิทยฐานะตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมาให้ชะลอไปจนกว่า สพฐ. จะได้รับงบประมาณ

ยินดีด้วยสำหรับครูที่รอเงินตกเบิกทุกคนครับ รายละเอียดหนังสือดูด้านล่างเลยครับ

14359155_1258344540864185_2507801746594444756_n14344367_1258344530864186_805072290311322424_n

แสดงความเห็น

แท็ก