ข่าวการศึกษา

ก.ค.ศ.ไฟเขียวคืนอัตราข้าราชการ ศธ.เกษียณ 23,620 อัตรา ปี’59

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติคืนอัตราเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูฯ ปีงบประมาณ 2559 ให้แก่หน่วยงานในสังกัด ศธ. 23,620 อัตรา
แบ่งเป็น
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 4 อัตรา
สำนักงานปลัด ศธ. 4 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 3 อัตรา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 101 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 761 อัตรา
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 22,519 อัตรา
     จำแนกเป็น
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 27 อัตรา
รองผู้อำนวยการ สพท. 47 อัตรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2,050 อัตรา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 513 อัตรา
ครูผู้ช่วย 19,249 อัตรา ศึกษานิเทศก์ 281 อัตรา
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2) 352 อัตรา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 37 อัตรา และสถาบันการพลศึกษา 191 อัตรา

ที่มา : มติชน

แสดงความเห็น

แท็ก