เล็งรื้อเกณฑ์คัดบิ๊กเขตพื้นที่

เล็งรื้อเกณฑ์คัดบิ๊กเขตพื้นที่

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=