โรงเรียนดีใกล้บ้าน

โรงเรียนแม่เหล็ก

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=