หน้าแรก ข่าวการศึกษา คัดเลือกเพื่อ...

  คัดเลือกเพื่อรอประเมิน ผอ.เขต เชี่ยวชาญ 53 ราย

  424
  แบ่งปัน

  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/40 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

  ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/40 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นั้น ในส่วนของสายงานการสอน และสายบริหารสถานศึกษา จะเพิ่มเติมรายชื่อให้ในวันที่ 1 กันยายน 2559 อยู่ระหว่างจัดไฟล์สแกนที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะ

  1. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/40 ลว 31 สิงหาคม 2559
  2. ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ 53 ราย

  ที่มา : สพร.

   

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-