วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2017
หน้าแรก นายกฯ พูดถึงการศึกษา ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ 26 สิงหาคม 2559 นายกพบประชาชน

นายกพบประชาชน

นายกพบประชาชน

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-