ข่าวการศึกษา

สมศ. ชวนประกวด “คำคม คำโค้ด” ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

เนื่องด้วย สมศ. ได้มีการจัดโครงการ คำคม คำโค้ด  ในหัวข้อ “เด็กไทยในยุค AEC”  ภายใต้แนวคิด เก่ง ดี งาม  และได้เชิญชวนน้องๆ นักเรียน ระดับ ประถมศึกษา และมัธยม มาร่วมสนุกประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท ทั้งนี้ โครงการได้ขยายเวลา เปิดรับผลงานถึง 30 กันยายน 59 จึงขอนุญาตฝาก นักเรียนหรือคณะครูอาจารย์ที่สนใจได้ทราบและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้

รายละเอียด

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เชิญชวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ร่วมโครงการ คำคม คำโค๊ด  ในหัวข้อ “เด็กไทยในยุค AEC”  ภายใต้แนวคิด เก่ง ดี งาม  เพียงเขียนคำคม ลงไปรษณียบัตรด้วยตัวบรรจงในรูปแบบอิสระ เช่น คำขวัญ คำนิยาม กลอน ฯลฯ ความยาวไม่เกิน 35 คำ บรรยายถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ประการ คือ คุณภาพ คุณธรรม คุณลักษณ์  โดยคุณภาพมองที่ความรู้ คุณธรรมพิจารณา คุณประโยชน์ต่อสังคม และคุณลักษณ์จากความเหมาะสมตามวิถีสังคมไทย

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานมาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2559   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หมายเลข 0-2216-3955 หรือ www.onesqa.or.th


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close