วันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017
หน้าแรก ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-