ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3375 เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3375 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

จำนวน 227 ราย ดังนี้
* วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 31 ราย
. ตำแหน่งครู จำนวน 31 ราย

* วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 196 ราย
. ตำแหน่งครู จำนวน 101 ราย
. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย
. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 84 ราย
. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 6 ราย
.
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร. ค่ะ
http://personnel.obec.go.th/personel-offi…/sprnews_read.php…

เอกสารแนบ1. ครู ชำนาญการพิเศษ [‘ ขนาดไฟล์ 7.99 MB ‘]
2. ครู เชี่ยวชาญ [‘ ขนาดไฟล์ 30.06 MB ‘]
3. ด่วนที่สุด ว3375 ลว 25 สิงหาคม 2559 [‘ ขนาดไฟล์ 430.55 KB ‘]
4. ประกาศ สพฐ. 25 สิงหาคม 2559 [‘ ขนาดไฟล์ 426.35 KB ‘]
5. ผอ. สถานศึกษา [‘ ขนาดไฟล์ 23.15 MB ‘]
6. ผอ. สพท. [‘ ขนาดไฟล์ 1.58 MB ‘]
7. รอง ผอ.สถานศึกษา [‘ ขนาดไฟล์ 1.35 MB ‘]

 

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!