หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด ที...

  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3375 เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  2799
  แบ่งปัน

  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3375 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

  จำนวน 227 ราย ดังนี้
  * วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 31 ราย
  . ตำแหน่งครู จำนวน 31 ราย

  * วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 196 ราย
  . ตำแหน่งครู จำนวน 101 ราย
  . ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย
  . ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 84 ราย
  . ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 6 ราย
  .
  รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร. ค่ะ
  http://personnel.obec.go.th/personel-offi…/sprnews_read.php…

  เอกสารแนบ 1. ครู ชำนาญการพิเศษ [‘ ขนาดไฟล์ 7.99 MB ‘]
  2. ครู เชี่ยวชาญ [‘ ขนาดไฟล์ 30.06 MB ‘]
  3. ด่วนที่สุด ว3375 ลว 25 สิงหาคม 2559 [‘ ขนาดไฟล์ 430.55 KB ‘]
  4. ประกาศ สพฐ. 25 สิงหาคม 2559 [‘ ขนาดไฟล์ 426.35 KB ‘]
  5. ผอ. สถานศึกษา [‘ ขนาดไฟล์ 23.15 MB ‘]
  6. ผอ. สพท. [‘ ขนาดไฟล์ 1.58 MB ‘]
  7. รอง ผอ.สถานศึกษา [‘ ขนาดไฟล์ 1.35 MB ‘]

   

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=