ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3362 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารอัตรากำลัง เพื่อรองรับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3362 วันที่ 25 สิงหาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารอัตรากำลัง เพื่อรองรับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
http://personnel.obec.go.th/personel-offi…/sprnews_read.php…

file11472097620-page-001file11472097620-page-002file11472097620-page-003file11472097620-page-004file11472097620-page-005file11472097620-page-006file11472097620-page-007file11472097620-page-008


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close