หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด ที...

  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3362 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารอัตรากำลัง เพื่อรองรับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู

  1230
  แบ่งปัน

  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3362 วันที่ 25 สิงหาคม 2559
  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารอัตรากำลัง เพื่อรองรับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู

  รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
  http://personnel.obec.go.th/personel-offi…/sprnews_read.php…

  file11472097620-page-001file11472097620-page-002file11472097620-page-003file11472097620-page-004file11472097620-page-005file11472097620-page-006file11472097620-page-007file11472097620-page-008

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-