หน้าแรก ข่าวการศึกษา ราชภัฏสารคาม ...

  ราชภัฏสารคาม เตรียมเปิดสอน ป.โท แผนวิชาชีพครู มวยไทยศึกษา

  435
  แบ่งปัน

  22 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มรม. ร่วมเจรจา หารือกับ ผศ.ดร.โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง หรือครูโพธิ์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม และ อ.อุทก พิเคราะห์ฤกษ์ เพื่อเตรียมเปิดสอนหลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชามวยไทยศึกษา (แผนทั่วไปและแผนวิชาชีพครู) สำเร็จแล้วขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ จบแล้วอนาคตดี สอนมวยไทย ได้ทั่วโลก ซึ่งจะทำการสอนในระบบสองภาษา (Bilingual) หรือระบบนานาชาติ อีกด้วย
  ทั้งนี้ ดร.เช้า วาทโยธา จาก รร.บ้านไผ่ และ ดร.อธิวัฒน์ วงศ์ปิติศักดิ์ มทส. มาร่วมเป็นศักยภาพ (เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

   ** คาดว่าจะเปิดสอน แผนทั่วไป 2/59 ***
  ส่วนแผนวิชาชีพครู คาดว่าจะเปิดสอนได้ในภาคเรียน 1/60 หลังได้รับการรับรองจาก คุรุสภา เท่านั้น               สนใจรายละเอียด เข้าไปติดตามที่ Facebook : www.facebook.com/surawat.th  แล้วแจ้งชื่อ นามสกุล มือถือโทรศัพท์ อีเมล ไว้ได้

  ที่มา : ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-