หน้าแรก ข่าวการศึกษา การจัดสรรงบปร...

  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  220
  แบ่งปัน

  p44081381326

  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  ที่ ศธ 04006/ว1414 (สพป.)

  ที่ ศธ 04006/ว1414 (สพม.)

  ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=