วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017
หน้าแรก ด่วนที่สุด การขยายเวลาวงเงินจัดหาพัสดุไม่เกิน 500,000 สอบราคา ด่วนที่สุด การขยายเวลาวงเงินจัดหาพัสดุไม่เกิน 500,000 สอบราคา

ด่วนที่สุด การขยายเวลาวงเงินจัดหาพัสดุไม่เกิน 500,000 สอบราคา

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-