ว9/2559 การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้าย

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=