ข่าวการศึกษา

ว9/2559 การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ.

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ว9/2559 การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลง 11 สค. 59)

click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Document-page-001Document-page-002Document-page-003


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน
Close