หน้าแรก ข่าวการศึกษา ว9/2559 การปร...

  ว9/2559 การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ.

  647
  แบ่งปัน

  ว9/2559 การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลง 11 สค. 59)

  click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  Document-page-001Document-page-002Document-page-003

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=