หน้าแรก ข่าวการศึกษา เห็นชอบกรอบระ...

  เห็นชอบกรอบระยะเวลาการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.

  762
  แบ่งปัน

  ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 329/2559
  ผลประชุม ก.ค.ศ. 7/2559

  นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่7/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

  มติที่ประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ 5 เรื่อง คือ
  1) การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
  2) การคัดเลือกรองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
  3) การย้าย ผอ. และรอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  4) การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
  5) การสอบครูผู้ช่วย

  เห็นชอบกรอบระยะเวลาการย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.

  ที่ประชุมเห็นชอบกรอบระยะเวลา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะให้มีผู้บริหารไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง จากการเกษียณอายุราชการได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พฤศจิกายน) โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการใหม่ ดังนี้

  1ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=