หน้าแรก ข่าวการศึกษา การประกวดวงดน...

  การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติฯ” รับสมัคร 5-20 สิงหาคม 59

  476
  แบ่งปัน

  การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติฯ” โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

  กติกาการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติฯ”

  ใบสมัครการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง2

  โรงเรียนต่ำงๆ ทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถส่งใบสมัครและ ผลงาน (DEMO) มาที่ info.music.obec@gmail.com ภำยในวันที่  5-20 สิงหาคม 59 ดูรายละเอียดได้จากลิ้งค์ด้านบนเลยครับ

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=