วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017
หน้าแรก ศธ.เดินหน้าเพิ่มข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย (30%) ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย (30%)

ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย (30%)

ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย (30%)

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-