ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย (30%)

ข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย (30%)

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=