วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2017
หน้าแรก สพฐ.ทำมาตรฐานครูสอนในร.ร.ต้องตรงตามเอก สพฐ.ทำมาตรฐานครูสอนในร.ร.ต้องตรงตามเอก

สพฐ.ทำมาตรฐานครูสอนในร.ร.ต้องตรงตามเอก

สพฐ.ทำมาตรฐานครูสอนในร.ร.ต้องตรงตามเอก

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=