วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2017
หน้าแรก ม.44 ระงับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา-ข้าราชการพลเรือน-ข้าราชการอปท. รวม50 ราย” nwjvzU

nwjvzU

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-