=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=

การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน (จ้างครูเกษียณ)