ข่าวการศึกษา

นานาชาติถกแผนการศึกษาไทย

“กมล” เผยผู้แทนยูเนสโก ยูนิเซฟ วิพากษ์แผนการศึกษาแห่งชาติของไทย แนะตั้งเป้าหมายให้ชัด เด็กไทยควรมีทักษะด้านใดในอีก 15 ปีข้างหน้า และต้องไม่ละเลยผู้ด้อยโอกาส เด็กชนกลุ่มน้อย

วันนี้(20 ก.ค.)ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสภาการศึกษาเสวนา เรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ:ถอดบทเรียนจากนานาชาติสู่ความสำเร็จ” โดยเชิญผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ, องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก และธนาคารโลก หรือ เวิลด์แบงก์ มาร่วมวิพากษ์ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2560-2572 )นั้น ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ให้ข้อสังเกตในการจัดทำแผนการศึกษาฯ 4 ประเด็น ได้แก่ 1.ร่างแผนฯฉบับนี้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของโลก และเห็นด้วยที่ไทยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะๆละ5 ปี แต่ควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าการศึกษาไทยจะไปถึงระดับใดในอีก 15 ปีข้างหน้า และเด็กไทยควรมีทักษะด้านใด 2.ควรระบุรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการทำงาน รวมถึงผลที่จะได้รับให้ชัดเจน 3.ควรจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับผู้บริหาร เพราะไทยเน้นไปที่การพัฒนาครูเป็นหลัก แต่ลืมที่จะพัฒนาคนอีก 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารระดับสูงในส่วนกลาง และ4.ต้อง ไม่ละเลยผู้ด้อยโอกาส เด็กต่างด้าว หรือ ชนกลุ่มน้อย โดยขอให้นำมิติทางภาษามาสอนให้เด็กได้เรียนรู้ เพื่อสามารถสื่อสารและสร้างความเป็นมิตรในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนด้วย

“ สกศ.จะนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ และคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้ประมาณเดือนสิงหาคม 2559” ดร.กมล กล่าว

ที่มา : เดลินิวส์

แสดงความเห็น

แท็ก
Back to top button