การเรียนการสอนสื่อการสอน

แนวทางการสอนคณิตศาสตร์ แบบโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

เอกสารการอบรมแนวทางการสอนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

 • คณิตศาสตร์ ปอ 1
 • คณิตศาสตร์ ปอ 2
 • คณิตศาสตร์ ปอ 3
 • คณิตศาสตร์ ปอ 4
 • คณิตศาสตร์ ปอ 5
 • คณิตศาสตร์ ปอ 6
 • คณิตศาสตร์ มัธยม 1
 • ภาษาไทย ปอ 1
 • ภาษาไทย ปอ 4
 • ภาษาไทย มัธยม 1
 • คลิปการสอน คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 • คลิปการสอน ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนประชารัฐ

แสดงความเห็น

แท็ก