หน้าแรก ข่าวการศึกษา กรมพัฒนาพลังง...

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับสมัครหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ เปลี่ยนหลอดไฟเก่าเป็นหลอด LED ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

  541
  แบ่งปัน

  led_2016กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) รับสมัครหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ เปลี่ยนหลอดไฟเก่าเป็นหลอด LED ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

  – รับสมัครหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ
  – วงเงินสนับสนุน 20 ล้านบาทต่อโครงการ
  – วงเงินสนับสนุน รวมจำนวนทั้งสิ้น 203,400,000 บาท

  สอบถามรายละเอียด”โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ”  เพิ่มเติมได้ที่ http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=43346

  เบอร์โทรศัพท์ 0-2223-2593-5 ต่อ 1547, 1045
  www.dede.go.th
  FB : facebook.com/dedeofthailand
  Line : dedeofthailand

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=