ข่าวการศึกษา

สกอ.ประกาศ รับสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4,079 คน

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

วันที่ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th/protbyohec ได้เผยแพร่ประกาศจาก สกอ. เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559 จำนวนถึง 4,079 คน โดยในประกาศได้ระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1.คุณสมบัติเบื้องต้น 
   – เป็นนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
   – เป็นผู้สำเร็จหลักสูตรผลิตครู 5 ปี
   – เป็นผู้สำเร็จหลักสูตร ป.บัณฑิต ครู
   – เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ที่ กคศ. รับรอง   ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใบอนุญาตที่คุรุสภาออกให้ (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน/หนังสือรับรองสิทธิ) หากไม่มีใบอนุญาตจะยังไม่ได้รับการบรรจุ ต้องไปปฏิบัติการสอนก่อนในสถานศึกษาที่กำหนดให้
    ทุกข้อจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า (GPAX) 3.00 

2.ระยะเวลาการรับสมัคร  4 กรกฎาคม (เริ่มเวลา 13.00 น.)- 18 กรกฎาคม 2559 (หมดเวลา 23.59น.) โดยสมัครออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th/protbyohec  เท่านั้น

3. ต้องมีภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านตรงกับเขตหรือจังหวัดที่เลือก

4.หลักฐานใบสมัคร (ไปดูที่เอกสารที่ให้ดาวน์โหลดครับ)

5.วิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  วิชาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

6.วันที่สอบ 28 สิงหาคม 2559

ส่วนรายละเอียดอื่นๆดูได้ที่ เอกสารที่ประกาศที่ต้องดาวน์โหลด คลิก
วิธีการใช้งานเว็บไซต์สมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
02-217-3800
02-129-3866-67
[email protected]
หรือ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2610-5348, 0-2610-5358-9, 0-2610-5369
02-354-5524-6
[email protected]


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close