หน้าแรก ข่าวการศึกษา สกอ.ประกาศ รั...

  สกอ.ประกาศ รับสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4,079 คน

  1047
  แบ่งปัน

  วันที่ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th/protbyohec ได้เผยแพร่ประกาศจาก สกอ. เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559 จำนวนถึง 4,079 คน โดยในประกาศได้ระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

  1.คุณสมบัติเบื้องต้น 
     – เป็นนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
     – เป็นผู้สำเร็จหลักสูตรผลิตครู 5 ปี
     – เป็นผู้สำเร็จหลักสูตร ป.บัณฑิต ครู
     – เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ที่ กคศ. รับรอง   ไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใบอนุญาตที่คุรุสภาออกให้ (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน/หนังสือรับรองสิทธิ) หากไม่มีใบอนุญาตจะยังไม่ได้รับการบรรจุ ต้องไปปฏิบัติการสอนก่อนในสถานศึกษาที่กำหนดให้
      ทุกข้อจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า (GPAX) 3.00 

  2.ระยะเวลาการรับสมัคร  4 กรกฎาคม (เริ่มเวลา 13.00 น.)- 18 กรกฎาคม 2559 (หมดเวลา 23.59น.) โดยสมัครออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th/protbyohec  เท่านั้น

  3. ต้องมีภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านตรงกับเขตหรือจังหวัดที่เลือก

  4.หลักฐานใบสมัคร (ไปดูที่เอกสารที่ให้ดาวน์โหลดครับ)

  5.วิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  วิชาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

  6.วันที่สอบ 28 สิงหาคม 2559

  ส่วนรายละเอียดอื่นๆดูได้ที่ เอกสารที่ประกาศที่ต้องดาวน์โหลด คลิก
  วิธีการใช้งานเว็บไซต์สมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  02-217-3800
  02-129-3866-67
  webmaster@niets.or.th
  หรือ

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  0-2610-5348, 0-2610-5358-9, 0-2610-5369
  02-354-5524-6
  pr_mua@mua.go.th

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-