วันพุธที่ 29 มีนาคม 2017
หน้าแรก ยังจำได้ไหม หม่อง ทองดี เด็กชายผู้มาพร้อมกับเครื่องบินพับกระดาษ หม่อง ทองดี ครูฝึกโดรน

หม่อง ทองดี ครูฝึกโดรน

หม่อง ทองดี ครูฝึกโดรน

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=