หม่อง ทองดี ครูฝึกโดรน

หม่อง ทองดี ครูฝึกโดรน

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=