หน้าแรก นายกฯสั่ง เร่งซ่อมบ้านพักครู 40,000 หลังภายในปี 60 นายกฯสั่ง เร่งซ่อมบ้านพักครู 40,000 หลังภายในปี 60

นายกฯสั่ง เร่งซ่อมบ้านพักครู 40,000 หลังภายในปี 60

นายกฯสั่ง เร่งซ่อมบ้านพักครู 40,000 หลังภายในปี 60

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=