ข่าวการศึกษา

นายกฯหนุนแผนแม่บทสร้างวัฒนธรรมการอ่าน

นายกรัฐมนตรี หนุนร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านคนไทย กำชับทุกหน่วยงานร่วมปลูกฝังให้คนไทยมีทักษะการ อ่าน เขียน คิด และพูด เพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันประเทศให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมั่น คงและยั่งยืน

วันนี้(29มิ.ย.) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงกรณีที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) มีมติเห็นชอบร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ของไทย พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้คนทุกวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็งและภายใน 5 ปีจะผลักดันให้คนไทยใช้เวลากับการอ่านที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม 3 เท่า พร้อมกำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของทุกหน่วยงานและทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นด้วยและมีข้อเสนอแนะที่สนับสนุนการดำเนินงาน โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันใช้การอ่านเป็นเครื่องมือผลักดันประเทศไทย ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมร่วมปลูกฝังให้คนไทยมีทักษะด้านการอ่าน เขียน คิด และพูด

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรียังลงลึกถึงการดำเนินงานส่งเสริมการอ่าน โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดในประเทศไทย ทั้งจำนวน สถิติผู้ใช้บริการ ความต้องการทรัพยากร หนังสือ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อดำเนินงานให้เป็นภาพรวมของประเทศ โดบแต่ละห้องสมุดจะต้องเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน รวมถึงนำไอทีมาใช้กับงานห้องสมุดด้วย ส่วนกรณีที่ตนได้มอบหมายให้นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ไปหารือกับพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทฯแบบบูรณาการนั้น ได้รับรายงานว่าทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยยินดีที่จะร่วมเสนอ แผนดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่จะร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอีก อาทิ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นต้น ทั้งนี้จะมีการสรุปร่างแผนแม่บทฯร่วมกันก่อนนำเสนอครม.พิจารณาเห็นชอบโดย เร็วที่สุด

ที่มา : เดลินิวส์

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!