ข่าวการศึกษา

ศธ.แจงครม.ปรับเวลาเรียนช่วยนร.มีคะแนนสอบสูง

ทีมโฆษกรัฐบาลเผย ศธ.แจงครม.ผลปรับเวลาเรียน-เพิ่มเวลาทำกิจกรรมนอกห้องเรียน โวนร.มีผลสอบสูงกว่า ร.ร.ที่ไม่เข้าร่วม เผยนายกฯสั่งเน้นกิจกรรมภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล  พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กระทรวงศึกษาธิการรายงานต่อที่ประชุม ครม. ถึงผลการดำเนินโครงการลดลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้  ด้วยการปรับลดเวลาเรียนในห้องเรียนให้น้อยลง และเพิ่มเวลาเรียนนอกห้องเรียนมากขึ้น จากเดิมระดับประถมศึกษาใช้เวลาเรียนในห้องเรียนร้อยละ 86 ปรับเป็นใช้เวลาเรียนในห้องร้อยละ 7 นอกจากนี้ ระดับมัธยมศึกษา จากเดิมร้อยละ 89 ปรับเป็น 74  สำหรับผลการดำเนินการที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่านักเรียนมีน้ำใจต่อกัน มีความสามัคคี จากการทำงานเป็นกลุ่ม รวมทั้งนักเรียนมีความรับผิดชอบในบทบาทของตนเองมากขึ้น และมีความสุขกับการมาโรงเรียน โดยมีการเปรียบเทียบผลการทดสอบโอเนตระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใน ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6  มีผลสอบสูงกว่าโรงเรียนไม่เข้าร่วมในทุกรายวิชา ส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสอบสูงกว่าโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 4 รายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ  อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมครม. นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กิจกรรมนอกห้องเรียนเน้นทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียน รวมถึงเน้นนโยบายอ่าน-คิด-เขียน-พูด โดยให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเรื่องห้องสมุดของรัฐและโรงเรียนต่างๆ รวบรวมข้อมูลสถิติการใช้ห้องสมุด เพื่อใช้ในการปรับงบประมาณ.

ที่มา : เดลินิวส์ http://www.dailynews.co.th/education/505558

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!