หน้าแรก ข่าวการศึกษา ตรวจสอบรายชื่...

  ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุ 2559

  2411
  แบ่งปัน

  ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  หากไม่ถูกต้องสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

  สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  หมายเลขโทรศัพท์ 02 2810813  ภายในวันที่ 20  มิถุนายน 2559

  หากพ้นกำหนดดังกล่าวกรุณาแจ้งประสานหน่วยงานที่ข้าราชการสังกัดอยู่

  เพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

  บัญชีรายชื่อเกษียณ 59.pdf

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-