การเรียนการสอนสื่อการสอน

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป1.-ป.6 แบบแก้ไขได้

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

แบบฝึกคิดเลขเร็ว

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เอกสารที่ 1
เอกสารที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เอกสารที่ 1
เอกสารที่ 2
เอกสารที่ 3
เอกสารที่ 4
เอกสารที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เอกสารที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เอกสารที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เอกสารที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เอกสารที่ 1

ที่มา : ศน.ปราณี  วิทยภัค  สพป.ปทุมธานี เขต 2


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close