สื่อการสอน

แบบฝึกทักษะการคิดเลขคล่อง ป.1-ป.6 ดีมาก

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

กลุ่มศึกษานิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้เผยแพร่คู่มือ แบบฝึกทักษะการคิดเลขคล่อง ป.1-ป.6 บนเว็บไซต์ของกลุ่ม  รักครู.com จึงได้นำมาฝากเผยแพร่ ซึ่งเนื้อหาในแบบฝึกนั้นจะเริ่มจากตัวเลขง่ายๆ ไปหาตัวอย่างยากๆ เหมาะสำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือแม้กระทั่งใช้ในกิจกรรมซ่อมเสริมเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ กลุ่มศึกษานิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ได้กรุณาเผยแพร่ข้อมูลแบบฝึกหัด ดังกล่าวนี้ และหวังว่าคุณครูทั่วไทยจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาครับ

ปก        ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6
เนื้อหา   ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6

 

ขอบคุณ : กลุ่มศึกษานิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

* ขออภัยลิ้งก์เสียแล้วครับ


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close