หน้าแรก การเรียนการสอน สื่อการสอน แบบฝึกเลขคณิต...

  แบบฝึกเลขคณิตคิดในใจ

  6930
  แบ่งปัน

  แบบฝึกเลขคณิตคิดในใจ
  เอาไว้ให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยตนเอง
  ผ่านโจทย์ปัญหาง่ายๆ มีช่องใส่คะแนน และช่องบันทึกเวลา

  230805jmqwhwghshfqnq3q

  ดาวน์โหลด : เลขคณิตคิดในใจ

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-