เฉลยข้อสอบโอเน็ต 2558

เฉลยข้อสอบโอเน็ต 2558

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=