ข่าวการศึกษา

สพฐ.ผุดทีมกู้ภัยประจำเขตพื้นที่ฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซักซ้อมแนวปฎิบัติการป้องกันเหตุภัยพิบัติต่างๆในสถานศึกษา สั่งตั้ง OBEC Rescue Team เป็นหน่วยกู้ภัยดูแลนักเรียนในทุกเรื่อง

วันนี้ (30 พ.ค.) นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่วประเทศ เรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาภายใต้การดูแลช่วยเหลือคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ว่า ที่ประชุมได้ซักซ้อมความเข้าใจถึงแนวปฎิบัติการป้องกันเหตุภัยพิบัติต่างๆใน สถานศึกษา และให้ผู้อำนวยการกลุ่มฯไปตั้งคณะทำงานระดับเขตพื้นที่ฯ เพื่อให้มีการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดทำแผนพร้อมเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิ แผนเผชิญเหตุของโรงเรียนที่มีหอพัก เรือนนอน การปรับปรุงระบบเครือข่ายการสื่อสาร เป็นต้น รวมถึงกำชับการตรวจสอบอาคารที่พัก และสายไฟให้มีการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัยด้วย นอกจากนี้จะสร้างทีมกู้ภัย หรือ OBEC Rescue Team แบ่งเป็นภาคละ 10 คน 5 ชุด ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯและเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯเป็นที่ปรึกษา ซึ่งจะเป็นทีมงานขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนในทุกๆเรื่อง

ด้าน นายธีร์ ภวังคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) สพฐ. กล่าวว่า สพฐ.ได้จัดทำรายการโทรทัศน์เรื่อง “พระคุณที่สาม” โดยออกอากาศเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เวลา 11.30-11-50 น. ซึ่งรายการดังกล่าวจะเป็นรูปแบบสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างเด็กและครู เพื่อกระตุ้นให้เกิดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สพฐ.เชื่อว่าผู้ปกครองจะได้นำองค์ความรู้จากการรับชมรายการ มาถ่ายทอดและปฎิบัติต่อเด็กอย่างถูกต้องและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น.

ที่มา : เดลินิวส์

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!