หน้าแรก การเรียนการสอน สื่อการสอน หนังสืออ่านนอ...

  หนังสืออ่านนอกเวลา ขอแม่ให้ลูกนก

  1727
  แบ่งปัน

  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้เผยแพร่หนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องง ขอแม่ให้ลูกนก ส่งเสริมการอ่าน และยังสอนคุณธรรม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้แก่เด็กๆด้วย ลองโหลดไปให้เด็กๆอ่านดูจ้า…

  img31โหลด : ขอแม่ให้ลูกนก

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-