ข่าวการศึกษา

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติสุดทน!! แฉองค์การค้าฯ ไม่จ่ายลิขสิทธิ์ลูกเสือ 5%

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินงานขององค์การค้า (อค.) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยภายหลังการประชุมสิทธิในการผลิต จำหน่าย และพัฒนารูปแบบเครื่องหมายต่างๆ เกี่ยวกับลูกเสือขององค์การค้าฯ ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าลูกเสือทั่วประเทศ ว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นห่วงเกี่ยวกับการผลิตเครื่องหมายลูกเสือ ที่มีผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายอย่างไม่ถูกต้อง จึงเชิญผู้ประกอบการสินค้าลูกเสือกว่า 200 แห่ง มาพูดคุยทำความเข้าใจว่าเครื่องหมายลูกเสือทุกชิ้น อค.ได้รับลิขสิทธิ์การดำเนินการมาจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) การนำไปผลิตฯ อย่างไม่ถูกต้อง ถือว่าผิดกฎหมาย ทั้งนี้ อค.ยังไม่ต้องการใช้ข้อกฎหมายไปดำเนินการ แต่สิ่งที่ตั้งเป้าไว้คือให้กลุ่มผู้ประกอบการ และผู้จำหน่าย ผลิตตราสัญลักษณ์ลูกเสือที่มีคุณภาพ ราคา และมาตรฐานเดียวกัน

นายนิธิดล วงศ์ศิริกุล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์ สลช.กล่าวว่า ได้ชี้แจงผู้ประกอบการว่าเจ้าของลิขสิทธิ์คือ สลช.ได้มอบลิขสิทธิ์ให้ อค.ส่วนบุคคลอื่นที่ผลิตฯ โดยไม่ได้ขออนุญาต ถือว่าทำความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเครื่องแบบลูกเสือและเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ลูกเสือ พ.ศ.2476 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2479 รวมทั้ง กฎ ศธ.ฉบับที่ 1 พ.ศ.2510 ที่ผ่านมา สลช.ไม่ได้ละเลยเรื่องลิขสิทธิ์ ได้พยายามทักท้วง อค.หลายครั้ง แต่ อค.ไม่ได้ดำเนินการใดๆ อีกทั้ง แต่ละปีมีเงินสะพัดจากการผลิตฯ ตราสัญลักษณ์ลูกเสือจำนวนมาก แต่ สลช.แทบจะไม่ได้รับเงินค่าลิขสิทธิ์ 5% จาก อค.

ที่มา : มติชน

แสดงความเห็น

แท็ก