หน้าแรก การเรียนการสอน สื่อการสอน ย้อนอดีต̷...

  ย้อนอดีต…แก้ว กล้า เป็นหนังสือฝึกอ่านให้นักเรียน

  2899
  แบ่งปัน

  รถไฟ 
  รถไฟมา
  ตา
  ตา มา 
  ตา มา รถไฟ

  หลายๆคนที่โตมากับหนังสือ แก้ว กล้า หนังสือภาษาไทยหลักสูตร 2521 ฉบับปรับปรุง 2533 หนังสือชวนอ่านและมีภาพสวยงามไม่ยากจนเกินไป เหมาะสมสำหรับเอาไปเป็นหนังสือฝึกทักษะการอ่านให้แก่เด็กๆ โดยหนังสือนี้ สำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้สแกนเป็นไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลด รวมถึงสามารถอ่านบนเว็บได้ด้วย

  คุณครูสามารถโหลดได้ตามลิ้งค์นี้

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1
  http://210.246.188.51/Storage/65/980//book.pdf

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2
  http://210.246.188.51/Storage/65/981//book.pdf

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1
  http://210.246.188.51/Storage/65/982//book.pdf

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2
  http://210.246.188.51/Storage/65/983//book.pdf

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1
  http://210.246.188.51/Storage/65/984//book.pdf

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2
  http://210.246.188.51/Storage/65/985//book.pdf

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1
  http://210.246.188.51/Storage/65/986//book.pdf

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2
  http://210.246.188.51/Storage/65/987//book.pdf

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1
  http://210.246.188.51/Storage/65/988//book.pdf

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2
  http://210.246.188.51/Storage/65/989//book.pdf

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1
  http://210.246.188.51/Storage/65/990//book.pdf

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2
  http://210.246.188.51/Storage/65/991//book.pdf

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-