หน้าแรก การเรียนการสอน สื่อการสอน ดาวน์โหลด กิจ...

  ดาวน์โหลด กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559 สสวท.

  33122
  แบ่งปัน

  สสวท. โดยโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา 2559 ได้เผยแพร่ กิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559 มีเนื้อหาตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้สอนเรื่อง STEM คุณครูลองนำไปใช้สอนกันเลย

  stem

  ลิ้งค์เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลด : สื่อ STEM

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=