วันพฤหัสที่ 30 มีนาคม 2017
หน้าแรก วุ่นหนักหลายจังหวัดไม่มีอกศจ.เกลี่ย-ย้ายครูไม่ได้ วุ่นหนักหลายจังหวัดไม่มีอกศจ.เกลี่ย-ย้ายครูไม่ได้

วุ่นหนักหลายจังหวัดไม่มีอกศจ.เกลี่ย-ย้ายครูไม่ได้

วุ่นหนักหลายจังหวัดไม่มีอกศจ.เกลี่ย-ย้ายครูไม่ได้

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=